kadir evliyaoğlu
olay reklam sol
ufuklar koleji sol
Şanlıurfa
16 Temmuz, 2024, Salı
 • DOLAR
  33.03
 • EURO
  35.99
 • ALTIN
  2578.1
 • BIST
  11064.85
 • BTC
  64718$

ŞANLIURFA SPOR için öneriler

31 Aralık 2019, Salı 08:27

NASIL BİR YÖNETİM OLUŞTURULMALIDIR?

Şanlıurfaspor’un içinde bulunduğu krizden kurtulabilmesi için

1- Öncelikle kayyım olarak görevlendirilen heyete her türlü desteğin verilerek kongrenin amaçlanan sonuçlara ulaşması sağlanmalıdır.

2- Yönetim, il yöneticileri, (Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe Belediye Başkanları) sivil toplum kuruluşları, Şanlıurfasporlu eski Futbolcular ve spor adamları ve taraftarın üzerinde mutabakata varacakları ilkelere uygun kişilerden oluşturulmalıdır.

3- Yönetim siyasi mülahazalardan uzak bir anlayışla oluşturulmalıdır.

4- Yönetimde yer alacak kişiler spora ve Şanlıurfaspor’a vakıf,  maddi anlamda da güçlü kişilerden olmalıdır.

5- Yönetim Başkanından en alt kademedeki yöneticine kadar birbiriyle uyum içerisinde işbirliği anlayışı ile hareket eden insanlardan oluşturulmalıdır.

 

YÖNETİMİN PROFESYONELLEŞMESİ İÇİN

A- İDARİ MENEJERLİK SİSTEMİNİN UYGULANMASI

Kulübün idari yönden yasa, yönetmelik ve kulüp tüzüğüne uygun olarak yönetilmesi, kurumsallaşmasını sağlamak, başkan, yönetim kurulu, sportif direktör ve mali komite ile işbirliği anlayışı ve uyum içerisinde çalışma yürütmek üzere spor’un içerisinden gelen, idari ve mali konulara vakıf, sorunlara pratik çözüm üretme yetkinliğine sahip bir idari menajerin liderliğinde idari menajerlik oluşturulmalıdır.

 

B- SPORTİF DİREKTÖRLÜĞÜN OLUŞTURULMASI VE SÜREKLİ HALE GETİRİLMESİ

Kulübün sportif anlamda kurumsallaşmasını sağlamak, profesyonel ve amatör şubeler arasında işbirliğini sağlamak, Başkan, yönetim kurulu, teknik direktör ve teknik heyet arasında köprü görevini en iyi biçimde yerine getirmek, Kulüp yönetimine sportif anlamda vizyoner projeler hazırlamak ve yön vermek kulübün transfer politikalarını belirlemek ve yürütmek üzere profesyonel futbol ve sporun içinden gelen yurt içi ve yurt dışında sağlıklı ilişkiler kurabilecek yetkinliğe sahip tercihen yabancı dil bilen bir Sportif menajerin önderliğinde yine bu şartlara haiz üyelerin yer alacağı Sportif Direktörlüğün hayata geçirilmesi gereklidir.

  

 C-  GELİR KAYNAKLARININ ARTIRILMASI VE KALICI HALE GETİRİLMESİ İÇİN

1- PROFESYONEL BİR MALİ KOMİTENİN OLUŞTURULMASI

Kulübün mali politikalarını belirlemek ve yürütmek, kalıcı gelirler sağlanması hususunda pratik çözümler üretecek, kulübün gelir ve giderlerinin şeffaf bir biçimde harcanmasını sağlayacak Şanlıurfa ve ülkemiz iş dünyası ile kulübün reklam ve sponsorluk gelirlerinin artırılması hususunda iyi ilişkiler kurabilecek yetkinlikte, mali konulara vakıf profesyonel bir Mali Komite Kurulması zorunludur.

 

2- GELİRLERİN RANTABL BİR ŞEKİLDE KULLANILMASI

Şanlıurfaspor’un TFF başta olmak üzere reklam ve sponsorluk gelirleri ile forma göğüs reklamı ve diğer gelirlerinin geçmişteki hatalardan ders çıkartılarak yerli yerinde, ihtiyaçlar doğrultusunda ve azami tasarruf ilkesi çerçevesinde kullanılması kulübün geleceği ve hayatiyetini sürdürmesi açısından çok önemlidir.

 

3- GELİR VE GİDERLERİN ŞEFFAF BİR BİÇİMDE YÖNETİM TARAFINDAN DENETLENMESİ VE KAMUOYU İLE DE PAYLAŞILMASI

Şanlıurfaspor’un şu anki gelir ve giderleri ile borçları hakkında farklı ve çelişkili bilgiler yer almaktadır. Bu da kulübün güvenirliği ve geleceği hususunda sıkıntılar meydana getirmektedir. Kulübün gelir ve giderleri ile borçlarının şeffaf bir biçimde denetlenememesi bir takım kuşkulara neden olmaktadır. Bu kuşkuların ortadan kaldırılması,  kulübe olan güvenin yeniden tesis edilmesi ve reklam ve sponsorluk gelirlerinin artırılması için gelir ve giderler ile borçların öncelikle Kulüp yönetimince şeffaf bir biçimde denetlenmesi ve bu denetleme sonucunda elde edilen bilgilerin kamuoyu ile paylaşılması yarar sağlayacaktır.

 

4- STAD REKLAM GELİRLERLERİNİN KULÜBE AKTARILMASI İÇİN YASAL ŞARTLARIN OLUŞTURULMASI

Kulübün kendi reklam ve sponsorluk gelirlerinin kısıtlı olduğu aşikârdır. Bu nedenle Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumunda bulunan reklam panoları ve diğer alanlarına alınan reklamların gelirlerinin, yasal şartlar oluşturularak Şanlıurfaspor’a aktarılması, 11 Nisan stadyumunda yeni düzenlemeler yapılıp localar oluşturularak iş adamları, firmalar ve şirketlere bu localar satılarak gelir elde edilmesi mali açıdan kulübü oldukça rahatlatacaktır.

 

5- FORMA GÖĞÜS, SIRT VE ŞORTLARDA REKLAMLARININ ARTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILMASI

Spor kulüplerinin en önemli gelir kaynaklarından birisi de forma göğüs reklamları ile sırt ve şortlarda yer alan reklamların gelirleridir. Bu anlamda Şanlıurfaspor’un forma göğüs reklamı ile sırt ve şortlarda yer alan reklam gelirlerinin artırılması için Şanlıurfa’da faaliyet gösteren büyük ve orta ölçekli işletmeler ile ulusal çapta faaliyet gösteren Şanlıurfalı iş adamlarından reklam ve sponsorluk desteği alınması için büyük bi,r çalışma başlatılmalıdır.

 

6- KULÜBE KALICI GELİR GETİRMEK ÜZERE TİCARİ İŞLETMELER KURULMASI

Kulübün hayatiyetini sürdürebilmesi için kalıcı gelirlere ihtiyacı vardır. Kulübü yönetecek Başkan ve yönetim kurulunca kısa-orta ve uzun vadeli planlar hazırlanarak nihai olarak kulübün şirketleşmesi sağlanmalıdır. Bu sağlandıktan sonra ise, kulübe gelir sağlayacak ticari işletmeler kurulmalıdır. (Akaryakıt İstasyonu, Şanlıurfaspor Store mağazası, Otopark işletmeleri vb. gibi) Bu konuda Şanlıurfa Valiliği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri ile işbirliğine gidilmelidir.

 

7- KOMBİNE BİLET SATIŞLARININ ARTIRILMASI İÇİN CAZİP ŞARTLAR OLUŞTURULMASI

Şanlıurfaspor’un kombine satışlarının artırılması için cazip şartlar oluşturulmalıdır. Bu kapsamda;

Öncelikle kombineler, taraftarın ekonomik şartları göz önüne alınarak uygun fiyatlarla satılabilir, taksitlendirilebilir, kurumsal kombine kartı satışları yapılabilir. (Şirketler, firmalar sponsorluk desteği kapsamında bu kombinelerden satın alabilirler.

 

8- GSM ŞİRKETLERİ İLE ANLAŞARAK ŞANLIURFASPOR TARAFTARININ KISA MESAJLA DESTEĞİ SAĞLANABİLİR

Şanlıurfaspor Kulübü yönetimi, ülkemizin önemli GSM şirketlerinden birisi ile anlaşarak kısa mesaj (SMS) yoluyla taraftarından destek sağlayabilir. (Örneğin aylık 5 TL gibi)

 

9- ÖZEL BANKALARLA ANLAŞMA YAPILARAK ŞANLIURFA TARAFTARININ KREDİ KARTI İLE YAPILAN HARCAMALARININ VE KART ÜCRETİNİN BELİRLİ BİR ORANI EK BİR MALİYET GETİRMEDEN ŞANLIURFA SPOR KULÜBÜ'NE KATKI OLARAK SAĞLANABİLİR.

 

D- PAHALI FUTBOLCU TRANSFERİNİN AZALTILMASI İÇİN

1) SCOUT EKİBİ OLUŞTURULMASI

Günümüz futbolunda kulüplerin pahalı transferlerden kurtulup, daha az maliyetli ancak genç ve çok yetenekli futbolculara yönelme eğilimine girdiklerini görmekteyiz. Bu az maliyetli ancak genç ve yetenekli futbolcuların keşfedilmesi, izlenmesi, yetenekleri ve gelişimleri konusunda gerekli araştırmaların yapılıp kulüp yönetimlerine raporlanması ve tavsiye edilmesi için scout ekipleri oluşturulmaktadır.

Bu çerçevede Şanlıurfaspor yönetimlerinden bazılarının geçmişte izlediği yanlış transfer politikalarının sonucunda kulübün içerisine düşürüldüğü borç batağı herkesin malumudur. Bu borç batağından kurtulmak için bazı mali çalışmaların yanı sıra, gelecekte bu hataların önüne geçilmesi ve pahalı transferler yerine daha az maliyetli ancak genç ve yetenekli futbolcuların Şanlıurfaspor’a kazandırılabilmesi için özellikle geçmişte Şanlıurfaspor forması giymiş futbolculardan oluşan bir scout ekibi oluşturulabilir. Bu ekip öncelikle yurt içinde, imkân olduğu takdirde yurtdışında genç ve yetenekli futbolcuları takip ederek kulübe uygun mali şartlarda kazandırabilirler.

 

2) PİLOT OKUL VEYA OKULLAR BELİRLENMESİ

Şanlıurfaspor’un gelecekte dışa bağımlı transfer politikalarından vazgeçip, kendi öz kaynaklarından yetiştireceği futbolcuların sağlanabilmesi için alt yapıya büyük önem vermesi gereklidir. Bu kapsamda; Şanlıurfa’daki okullardan özellikle futbol ve diğer spor dallarında başarıları ile öne çıkan ilkokul, ortaokul ve liselerle işbirliğine gidilerek bu okullar kulübün alt yapısı için pilot okullar olarak belirlenebilir. Bu okulların Beden Eğitimi Öğretmenleri kulübün fahri altyapı hocaları olarak görevlendirilip, scout ekibinin gözetiminde yetenekli çocuklar ve gençleri takip ederek onların yeteneklerini, gelişimlerini rapor ederek kulübe kazandırılmaları hususunda önemli bir işlev görebilirler. Şanlıurfaspor Kulübü bu okullara imkânları ölçüsünde malzeme desteğinde bulunabilir. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin teşvik edilmesi için de ulaşım vb. giderleri karşılanabilir.

 

3) BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE, GALATASARAY VE TRABZONSPOR İLE SAMİMİ VE SICAK İLİŞKİLER KURULARAK BU KULÜPLERİN KADROLARINDA YER BULAMAYAN OYUNCULARIN UYGUN MALİYETLERLE TRANSFER EDİLMESİ

Ülkemizde dört büyükler olarak tabir edilen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri ile sıcak ve samimi ilişkiler kurularak bu kulüplerin kadrolarında kendilerine yer bulamayan ancak alt liglerde başarılı olabilecek özellikle genç oyunculardan bazılarının Şanlıurfaspora’a uygun şartlarda transfer edilmesi sağlanabilir. Bu sağlandığı takdirde transfer giderleri de azami derecede azaltılmış olacaktır.