kadir evliyaoğlu
olay reklam sol
ufuklar koleji sol
Şanlıurfa
14 Temmuz, 2024, Pazar
 • DOLAR
  33.04
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2561.4
 • BIST
  11064.85
 • BTC
  59590.018$

Musikinin dindeki yeri

06 Temmuz 2024, Cumartesi 22:25
Musikinin dindeki yeri

Muhterem Kardeşlerim…

Her yazımızda olduğu gibi, sizlere önemli konuları öncelikle sahih kaynaklardan, Tam İlmihal Saadeti Ebediyye, İmamı Rabbani Hazretlerinin Mektubat, Hakikat Kitab Evinin İhlas Yayınlarından faydalanarak sizleri bilgilendirelim istiyoruz. 

Efendim;

Simanın caiz olduğu ve caiz olmadığı yerler vardır. Bazıları, kitaplardaki sima kelimesini çalgı olarak tercüme ettikleri için mubah çalgılar da var zannedilmektedir. Aşağıdaki yazıların tamamı İslam âlimlerinin kitaplarından alınmıştır. Nereden alındığı da sonunda yazılıdır. Kendimize ait tek cümle yoktur.

 

Aletsiz, çalgısız nağmeli sese sima denir. Çalgı aleti ile birlikte olan insan sesine gına [müzik] denir. Gına haramdır. (Dürr-ül Mearif)

 

Lokman Sûresinin 6. Âyetindeki Lehv-el Hadis ifadesini Âlimler musiki, çalgı aleti olarak bildirmiştir. İbni Mesud hazretleri yemin ederek Lehv-el Hadis’ten kasıt, çalgı aleti ve musiki olduğunu söylemiştir. (Tefsir-i İbni Kesir, Tefsir-i Medarik) [İbni Mesud gibi büyük bir zata inanmayan cahillere ne denir ki?]

 

Mevahib-i Aliyye ismindeki tefsirde, Lehv-el Hadis Âyetişöyle tefsir ediliyor:

Yalan hikâyeler yazarak veya şarkıcı kadınlar tutup herkese ses nağmeleri dinleterek, Kur’an dinlemelerine engel olmaya çalışanlara Cehennem ateşini müjdele. (Mevâkibtefsiri)

 

Bir Hadis-i Şerifte de buyuruluyor ki:

“Üçü hariç, her Lehv bâtıldır.” [Deylemî]

 

Demek ki Lehv, bir oyun, bir eğlence, bir çalgı olduğu için böyle buyuruluyor.

 

Müfessirler, İsra Suresinin 64. Âyetinde şeytana, “Vestefziz... bi savtike [Sesinle oynat]” demenin çalgı ile oynat demek olduğunu, bu Âyetin, her çeşit çalgıyı haram ettiğini bildirmişlerdir. (Şeyhzade)

 

Müfessirler Enam suresinin 70. Âyetini, “Dinlerini [şarkı ile, musiki ile] oyun ve eğlence haline sokanlardan uzak dur”şeklinde tefsir etmişlerdir.

 

“Şimdi siz bu söze [Kur’âna] mı şaşırıyorsunuz? Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz ve siz gafletle oynuyorsunuz.” [Necm 59-61]

Medârik tefsirinde Entüm Samidün ifadesi, “Kur'an okunduğunu işittikleri zaman onu dinletmemek için teganniye [şarkı türkü söyleyerek şamataya] başlarlar, oynarlardı) diye açıklanıyor. İbni Abbas ve Mücahidhazretleri de bu ifadenin şarkı olduğunu söylemiştir. (İgaset-ül-Lehfan)

 

Kur’an-ı Kerimde mealen buyuruluyor ki:

“Peygamberin emrine uyun, yasak ettiğinden sakının!”[Haşr 7]

“Resule itaat eden, Allah’a itaat etmiş olur.” [Nisa 80]

“O Peygamber, güzel şeyleri helal, çirkin, pis şeyleri haram kılar.” [Araf 157]

“Aralarındaki anlaşmazlıkta seni hakem tayin edip, verdiğin hükmü tereddütsüz kabullenmedikçe, iman etmiş olmazlar.”[Nisa 65]

“Kur'anı sana insanlara açıklayasın diye indirdik.” [Nahl 44]

 

Şimdi Resulullah Efendimiz, yukarıdaki Âyet-i Kerimeleri nasıl açıklamışsa ona bakalım:

“İlk teganni eden Şeytandır.” [Taberanî]

“Sesini gına ile yükseltene Şeytan musallat olur.” [Deylemî]

“Rahmet Melekleri, ceres, [çan, zil, çıngırak] bulunan yere girmez.” [Nesaî]

“Rahmet Melekleri, köpek ve çan bulunan kafileye yaklaşmaz.” [Müslim, Ebu Davud, Tirmizî]

“Ceres, Şeytanın Mizmarıdır.” [Müslim, Ebu Davud, Nesaî] [Mizmar çalgıdır]

“Şarkıcı kadını dinlemek, yüzüne bakmak haramdır. Parası da haramdır. Kimin eti haramdan beslendi ise, ona Cehennem ateşi layıktır.” [Taberanî]

“Bir zaman gelecek, ümmetimden bazısı, zinayı, ipek giymeyi, içki içmeyi, Mizmarı [çalgıyı] helal addedecektir.”[Buharî]

“Musiki, zinaya yol açar.” [Mektubat-ı Rabbani 3/41]

“Musiki, kalbde nifak hâsıl eder.” [Beyheki]

“Suyun otu büyüttüğü gibi, şarkı, oyun ve eğlence kalbde nifakı büyütür. Allah’a yemin ederim ki, suyun otu büyüttüğü gibi, Kur’an ve zikir de, kalbde imanı büyütür.” [Deylemî]

“Rabbim bana içkiyi, kumarı, darbukayı ve şarkı söyleyen kadınları haram kıldı.” [İ. Ahmed]

“Resulullah çalgı aletleriyle para kazanmayı yasakladı.”[Begavî]

“Ümmetimden bazıları, içkilere başka isim vererek içerler. Şarkıcı kadın ve çalgı aletleriyle eğlenirler. Allahü teâlâ, onları yerin dibine batırır da domuzlar ve maymunlar kılar.”[İbni Mace]

“Şu beş şey zuhur ederse, ümmetimin helaki hak olur: Birbiriyle lanetleşme, içki içme, ipekli giyme, çalgılar ve erkeğin erkekle, kadının kadınla iktifa etmesi.” [Deylemî, Hâkim]

“Ben, Mizmarları [çalgıları], putları yok etmek için de gönderildim.” [İ. Ahmed, Ebu Nuaym, İbni Neccar]

“İblis, yeryüzüne indikten sonra, ya Rabbi bana ev ver dedi. Hamamlar senin evin. Yemek istedi. Besmelesiz yenen yemekler senin denildi. Müezzin istedi. Mizmarlar [çalgılar] müezzinin denildi. Yazıların dövme, hadislerin yalandır. Resulün [elçin] kâhinler, falcılar, tuzağın da kadınlardır.”[İbni Ebi-d-Dünya, İbni Cerir]

“İblis, benim kitabım nedir dedi. Senin kitabın dövmedir, içeceğin sarhoşluk veren her içki, sadakatin yalan, Müezzinin Mizmarlar [çalgılar], mescitlerin de çarşılardır denildi.” [Taberanî]

“İki ses, melundur: Nimete kavuşunca Mizmar [çalgı], musibete maruz kalınca feryat.” [Bezzar]

“Allahü Teâlânın gazabına sebep olan şeyler: Acıkmadan yemek, uykusu yokken uyumak, tuhaf bir şey olmadan gülmek, musibette feryat etmek, nimete kavuşunca Mizmar[çalgı çalmak].”[Deylemî]

“Şarkıcı ve çalgıcı kadınlar çoğalınca, içkiler her yerde içilince, yere batmalar görülecek, gökten taş yağacaktır.”[Tirmizî, Ebu Davud, İbni Mace, İ. Ahmed]

“Şunlar gelmeden önce salih amel işlemekte acele edin. Sefihler başa geçmeden, güvenlik kuvvetleri çoğalmadan, hüküm rüşvetle satılmadan, adam öldürme hafife alınmadan, akraba ziyareti kesilmeden, Kur’an Mizmarlardan okunmadan, Kur’anı şarkı gibi okuyanlar öne geçmeden.” [Taberanî]

“Kur'an Mizmarlardan okunduğu zaman ölebilirsen öl.”[Taberanî]

“Kur'anı Mizmarlardan [çalgı aletlerinden] okuyanlara Allah lanet eder.” [Müsamere]

 

Allahu Teâlâ cümlemizi Kendisine layık Kul, Habibine layık Ümmet eylesin. (Amin)

 

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Facebook Yorum